นายบุญมี   แสงใสแก้ว                               นายบุญล้อม  ศรีวิลาศ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย                                   เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

 

                               

                                     นายณราศักดิ์    ไชยกรุง                              นายศิริพัน    กุลซื่อ

                                         เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย                                 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

  

*** กู้ชีพกู้ภัย  อบต.รัตนวาปี ***

โทร. 1669 หรือสายตรง  042-418034
(บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง)
 
     
Visitors: 61,949