แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ อบต.รัตนวาปี

Visitors: 62,926