ติดต่อ อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี  

เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 43120

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
E-mail : rattanawapi56@hotmail.com
Fax : 042-418020
Tel : 042-418138
เว็บไซต์ : www.rattanawapi.go.th

ติดต่อ อบต.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะคะ
Visitors: 54,832