โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลรัตน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในพื้นที่ตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

Visitors: 61,953