โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

เจ้าหน้า อ.บ.ต. รัตนวาปีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

  • กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนชาวอำเภอรัตนวาปี "แยกขยะก่อนทิ้ง"

Visitors: 46,383