ตลาดในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.รัตนวาปี

ตลาดในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.รัตนวาปี

มีทั้งหมด 2 แห่ง

1. ตลาดสด อบต.รัตนวาปี

2. ตลาดนัดยางดี

  • กิจกรรมล้างตลาด

  • กิจกรรมล้างตลาด

  • กิจกรรมล้างตลาด

  • กิจกรรมล้างตลาด

Visitors: 62,929