ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.รัตนวาปี

ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.รัตนวาปี รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565

Visitors: 62,929