- เขตการปกครอง

      
         เขตการปกครอง ตำบลรัตนวาปี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

                  หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเป ผู้ปกครอง นางดารินทร์ ศรีสุจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 2 บ้านท่าม่วง ผู้ปกครอง นายนิรันดร์ นาคเสน ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม ผู้ปกครอง ส.อ.ยุทธนา ม่วงปิ่น ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก้ว ผู้ปกครอง นายมานพ สุนันทนาม ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 5 บ้านนาชุมช้าง ผู้ปกครอง นายถาวร   โคตรสมบัติ ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ผู้ปกครอง นายพลวัฒน์ พะชะ กำนันตำบลรัตนวาปี

                  หมู่ที่ 7 บ้านเจริญชัย ผู้ปกครอง นายประเสริฐ พุทธบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ผู้ปกครอง นายสมยศ ศรีวิลาศ ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 9 บ้านวารีภิมุข  ผู้ปกครอง นายอุทัย มิตรภาพ ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 10 บ้านดอนบก ผู้ปกครอง นางอุทุมรัตน์ เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 11 บ้านรัตนวาปี ผู้ปกครอง นางสมบุญ วงคำซาว ผู้ใหญ่บ้าน

                  หมู่ที่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ ผู้ปกครอง นายคำดี แก้ววิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
test3
test3 2017-08-04 12:57:56 0000-00-00 00:00:00 518 0
Test2();'<>><"{} ></
Test2();'<>><"{} ></ 2017-08-04 12:12:06 0000-00-00 00:00:00 935 0
test
test 2017-08-04 12:10:42 0000-00-00 00:00:00 466 0
Visitors: 61,953