- ลักษณะภูมิประเทศ

                               
        สภาพภูมิประเทศ

                 -  เป็นที่ลุ่มและที่ดอน มีแม่น้ำโขงไหลผ่านในพื้นที่ 60 %

        เนื้อที่

                 -  พื้นที่ตำบลรัตนวาปีมีเนื้อที่ประมาณ คิดเป็นจำนวน 50 ตร.กม.

        สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ

                 -  ลำห้วย 12 แห่ง บ่อโยก 19 แห่ง

                 -  หนองน้ำ 9 แห่ง บ่อน้ำตื้น 265 แห่ง

                 -  คลองส่งน้ำ 7 แห่ง บ่อบาดาล 44 แห่ง

                 -  บึง 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง

                 -  แม่น้ำ 1 แห่ง ฝาย 6 แห่งกระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น

(ยังไม่มีกระทู้)
Visitors: 61,951